شرایط و قوانین

ایرانی گیم با توجه به یکبیار مصرف بودن تمامی  لایسنس ها  هیچ گونه مسئولیتی در قبال کد های استفاده شده نخواهد داشت لذا برای امنیت بیشتر از به اشتراک گذاشتن ایمیل و یا شماره تلفنی که کد ها به آن ارسال خواهند شد و یا ذخیره نمودن لایسنس ها تحت هر شرایطی اجتناب نمایید.